Notice: The called constructor method for WP_Widget in T20_comments is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/ardabiln/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in T20_Facebook_Widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/ardabiln/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in T20_instagram is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/ardabiln/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in T20_pinterest is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/ardabiln/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in T20_social_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/ardabiln/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in T20_subscribe_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/ardabiln/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in tt_125ad_widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/ardabiln/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in T20_weather is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/ardabiln/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916

Notice: The called constructor method for WP_Widget in T20_soundcloud is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/ardabiln/public_html/wp-includes/functions.php on line 3916
استخدام : دربهداشت، درمان و آموزش پزشكي استان اردبیل | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های اردبیل

استخدام : دربهداشت، درمان و آموزش پزشكي استان اردبیل

دانشگاهها/دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در نظر دارند
۹۴ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، /۱۲/ براي تامين نيروهاي مورد نياز خود از محل مجوزهاي شماره ۴۴۸۱۱۴ مورخ ۲۵
افراد واجد شرايط را از طريق امتحان كتبي (در حيطههاي عمومي و تخصصي) و مصاحبه استخدامي به شرح ذيل به صورت
پيماني استخدام نمايند.

 

دانلود دفترچه راهنما : 

اوقات شرعی

آمار بازدید

بازدید امروز : 15
بازدید دیروز : 49
بازدید هفته : 784
بازدید ماه : 1295
بازدید کل : 139609